• Polski
  • English

ODBIÓR I OCZYSZCZANIE OLEJU POSMAŻALNICZEGO

UCO czyli zużyty olej spożywczy. Co z nim zrobić?

Firma T&R Bioeko robi użytek z tego, czego inni się pozbywają. Jeśli pracujesz w branży gastronomicznej i nie wiesz co zrobić ze zużytym olejem, zgłoś się do nas. Posiadamy wszelkie uprawnienia pozwalające na obiór oleju posmażalniczego. Poza odbiorem zużytego oleju zajmujemy się jego oczyszczaniem.

Odebrany olej zostaje poddany procesowi oczyszczania.

Dlaczego warto?

ASPEKT EKOLOGICZNY

Odpad nie trafia na wysypiska lub do instalacji ściekowych tylko jest ponownie wykorzystany.

ASPEKT EKONOMICZNY

Cena Biodiesla wyprodukowanego z przetworzonego oleju spożywczego jest kilkakrotnie tańsza niż cena porównywalnego jakościowo paliwa otrzymanego ze świeżego oleju rzepakowego.

Do pobrania