• Polski
  • English

PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH

Czyli jak odzyskać energię?

Nasz cel, którym jest maksymalne wykorzystanie odpadów, skłonił nas do utworzenia linii produkcyjnej przetwarzającej odpady na paliwo alternatywne. Paliwo alternatywne to odpady palne nie zawierające substancji toksycznych. Jest wytwarzane z odpadów takich jak opony, tworzywa sztuczne, tekstylia.

Korzyści ze stosowania paliwa alternatywnego:

  • Zmniejszona emisja gazów cieplarnianych.
  • Oszczędność nieodnawialnych surowców naturalnych.
  • Paliwo alternatywne jest kilkakrotnie tańsze niż np. węgiel kamienny.

W trosce o przyszłe pokolenia…

Gospodarka odpadami pozwalająca na stosowanie paliw alternatywnych pozwoli przyszłym pokoleniom korzystać ze środowiska naturalnego takiego jakim my obecnie dysponujemy.