• Polski
  • English

PROJEKT B+R

Krótki opis projektu:

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów tworzywa PET, której rezultatem będzie folia jednowarstwowa pochodząca w 100% z recyklatów, przeznaczona do produkcji opakowań dla gałęzi przemysłu.

Beneficjent: T&R Bioeko Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – 1.1.1 POIR, tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów poużytkowych wykonanych z PET”. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody recyklingu odpadów tworzywa PET, której rezultatem będzie folia jednowarstwowa pochodząca w 100% z recyklatów, przeznaczona do produkcji opakowań dla gałęzi przemysłu. Nowa technologia recyklingu będzie się charakteryzować niespotykanymi dotąd właściwościami, znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie substytucyjne m.in:

– zwiększeniem poziomu recyklingu poprzez wielokrotne wykorzystanie polimeru PET,

– wielokrotnym powieleniem procesu przy znikomej degradacji termicznej oraz mniejszym wydatkiem energetycznym dzięki innowacyjnej technologii wytłaczania,

– ograniczeniem degradacji termicznej przetworzonego materiału, ocenianej w oparciu o zmiany lepkości istotnej

– konkurencyjnością cenową gotowego produktu

– całkowitym zastąpieniem tworzywa pierwotnego PET tworzywem z recyklingu

– dopuszczeniem do kontaktu z produktami spożywczymi folii wykonanej w 100% z tworzywa pochodzącego z recyklingu.

 

Wartość projektu: 19.851.850,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12.793.622,50 PLN